Lukas_托普仕留学 

托普仕留学欢迎您!

托普仕留学官网

400-686-9991

老师介绍

海外顾问 Lukas老师

理工(本、硕、博)

加州大学伯克利分校环境工程与材料科学博士生

瑞士联邦理工学院(ETH)机械工程与微分技术硕士

英国爱丁堡大学机械工程与管理学士学位


个人简介加州大学伯克利分校环境工程与材料科学博士生,瑞士联邦理工学院(ETH)机械工程与微分技术硕士,英国爱丁堡大学机械工程与管理学士学位。在德国、加拿大、英国、瑞士、美国等多国名校接受教育,对名校的机制及需求了如指掌;指导很多学生走进世界顶级工程学校,例如加州理工大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校、斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校等。


Lukas自我介绍视频

立即咨询

留言咨询

名师推荐

托普仕留学
托普仕留学官网